Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường bồi dưỡng kiến thức về Chương trình MTQG xây dựng NTM

Từ ngày 21/5 đến ngày 3/6, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ và đại diện nhân dân tại 10 xã trên địa bàn huyện.

taphuan-1716552038.jpg

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Chương trình MTQG xây dựng NTM tại xã Tam Phúc 

 

10 xã trên địa bàn huyện được Phòng Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Tường (Cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện) tổ chức bồi dưỡng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trong đợt này gồm: Tam Phúc, Vĩnh Sơn, Yên Bình, Kim Xá, Bồ Sao, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Đại Đồng, Tân Tiến, An Tường.

Các đại biểu được cán bộ Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện truyền đạt một số nội dung về chương trình xây dựng NTM như: Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Phổ biến các cơ chế chính sách về NTM giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn chi tiết thực hiện các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu, thôn thông minh về ngành nông nghiệp, hồ sơ chứng minh,…

Thông qua Hội nghị tập huấn các học viên được truyền tải kịp thời, đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; nâng cao nhận thức, năng lực, chất lượng thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Đồng thời qua trao đổi kinh nghiệm, học tập, các địa phương sẽ chọn lọc có hiệu quả cách làm hay trong xây dựng NTM, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn còn giúp cán bộ cấp xã, thôn- những người trực tiếp làm công tác xây dựng NTM nắm vững và nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo.

Đến hết tháng 3/2024, huyện Vĩnh Tường có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 52 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; huy động mọi nguồn lực tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông; thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn..