Bộ Văn hóa lấy ý kiến về các Giải thưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước năm 2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đăng tải danh sách hồ sơ do Hội đồng cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xét đề nghị Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học, nghệ thuật năm 2021.

Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2021 gồm 27 hồ sơ, trong đó: Lĩnh vực Âm nhạc (05 hồ sơ); Lĩnh vực Điện ảnh (01 hồ sơ); Lĩnh vực Múa (05 hồ sơ); Lĩnh vực Mỹ thuật (05 hồ sơ); Lĩnh vực Nhiếp ảnh (02 hồ sơ); Lĩnh vực Sân khấu (03 hồ sơ); Lĩnh vực Văn học (06 hồ sơ).

Trong danh sách này có các văn nghệ sĩ tên tuổi chờ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh như nhà văn Kim Lân, nhà thơ Hoàng Trung Thông, nhà văn Bùi Hiển, nhà thơ Thanh Thảo, Nguyễn Khoa Điềm; nhạc sĩ Hồng Đăng, Văn Ký, Phạm Minh Tuấn; họa sĩ Bùi Trang Chước, Trần Huy Oánh, Lê Công Thành, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành…

Danh sách đề nghị Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học, nghệ thuật năm 2021 gồm 144 hồ sơ, trong đó: Lĩnh vực Âm nhạc (37 hồ sơ); Lĩnh vực Điện ảnh (21 hồ sơ); Lĩnh vực Kiến trúc (01 hồ sơ); Lĩnh vực Múa (15 hồ sơ); Lĩnh vực Mỹ thuật (12 hồ sơ); Lĩnh vực Nhiếp ảnh (15 hồ sơ); Lĩnh vực Sân khấu (10 hồ sơ); Lĩnh vực Văn học (26 hồ sơ); Lĩnh vực Văn nghệ dân gian (07 hồ sơ).

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhạc sĩ Nguyễn Phú Quang, NSND Nguyễn Thước, KTS. Hoàng Thúc Hào, NSND Lê Ngọc Cường, NSND Đặng Hùng, NSƯT Trần Ly Ly, họa sĩ Mai Long… có tên trong danh sách xét tặng Giải thưởng Nhà nước lần này.

Thời gian lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 30/12/2021 đến hết ngày 18/01/2022, trước khi Hội đồng cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.