Xung quanh một kiểu phiên âm lạ… nhưng không mới…

May là đã từ lâu người ta đã không còn phiên âm các tên người phương Tây theo kiểu Hán Việt nữa mà phiên âm trực tiếp từ nguyên ngữ, hoặc qua các tiếng Anh, Pháp.