Chống dịch như chống giặc

Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ cổ vũ chống dịch covd. Tác giả là Nghệ nhân Nguyễn Thị Lương, người có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ di sản văn hóa tại địa phương.