Góp phần làm rõ “Chúa Nguyễn với đất Phương Nam”

“Chúa Nguyễn với đất Phương Nam” là chủ đề hội thảo khoa học do UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đồng chủ trì  ngày 3/6 tại TP Huế, với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu sử học trong  nước, góp phần làm rõ công lao của các Chúa Nguyễn.