Nếu ai cũng

Mỗi bình minh, ánh sáng le lói qua khung cửa sẽ mang theo niềm tin và an lành, bởi mỗi khuôn mặt chúng ta gặp đều mang đến sự an ủi và cảm thông. Trong thế giới ấy, hạnh phúc không còn là điều phải tìm kiếm, bởi nó đã hiện hữu trong sự giàu có của tâm hồn và sự liên kết giữa con người với nhau.