Kiêu hùng (Tâm sự CCB)

Tôi đọc Napoléon nói: “Mỗi anh Binh nhì cần có một ước mơ là có một ngày mình sẽ trở thành Đại tướng”.