Sắp diễn ra Đại hội Doanh nhân Thái Bình Miền Nam lần thứ 1 tại TP Hồ Chí Minh

Hội doanh nhân Thái Bình Miền Nam được thành lập sẽ tạo điều kiện cho các thành viên doanh nhân trong Hội giúp đỡ nhau trong công việc kinh doanh và cuộc sống.