Hà Nội: Du lịch văn hóa, sinh thái ở Gia Lâm thu hút du khách

Gia Lâm là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lợi thế về cảnh quan sinh thái nên có nhiều tiềm năng phát triển du lịch của Hà Nội. Để phát triển du lịch, UBND huyện Gia Lâm đã ban hành Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2025”.