Ảnh đẹp lạ

Cá voi cho con bú như thế nào giữa đại dương? Ta thấy hai mẹ con nó không có sự tiếp xúc trực tiếp.