Chính phủ thấu hiểu và sẽ tạo điều kiện để công nhân vượt qua khó khăn

Thủ tướng đề nghị ngay sau buổi đối thoại này, các Bộ, ngành và địa phương bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch, lộ trình để giải quyết từng vấn đề, có sản phẩm và kết quả cụ thể, thông báo tới công nhân lao động.