Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Tiếp tục đưa đất nước ngày càng cường thịnh, vẻ vang

Sau 7 ngày (từ 3 - 9/10/2022) làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 9/10.