Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ - “Điểm đến bảo đảm an toàn khám chữa bệnh”

Với kết quả 136/150 điểm (90%), Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đạt Bệnh viện an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID – 19.