Thủ tướng: ĐT nữ Việt Nam vào World Cup là chiến công lớn trong lịch sử bóng đá nước nhà

"Tôi sẽ gọi là những “cô gái kim cương” và “huấn luyện viên kim cương” của thể thao Việt Nam" - Thủ tướng bày tỏ đầy cảm xúc trước chiến thẳng của ĐT nữ Việt Nam.