Kiên Giang: Thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh và toàn quốc

Sáng 29/3, tại huyện An Biên, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang phát động cao điểm thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X và Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.