Phú Thọ: Ngành Y tế triển khai giải pháp cấp bách phòng chống COVID-19

Trước tình hình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc đã chỉ đạo ngành triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.