Chiều cuối năm nhớ ngày đi tìm mộ ba tôi

LTS: Hơn 50 năm trôi qua, gia đình và đồng đội đã cố gắng tìm kiếm hài cốt của Liệt sĩ Huỳnh Minh Sũng (tức nhà báo Hai Miền), hy sinh trong chiến dịch Tổng tấn công Mậu Thân, Xuân 1968, nhưng giống như nhiều trường hợp mất tích khác, giữa lúc chiến sự ác liệt của những ngày tổng tấn công và nổi dậy, thông tin về người quá cố quá ít ỏi...