Ký ức

Gặp là định mệnh. Chia ly cũng là định mệnh. Không thể gặp nhau một thời gian dài, lại bị trai làng canh giữ, ba mẹ em biết nhưng cũng không thể mở lối giúp em. Em phải lấy chồng, một gã trai cùng làng.