Tâm tư giải bày

Thân gửi tới anh em đồng đội CCB tiểu đoàn đặc công 406 - QK5 lời chúc mừng sức khoẻ và hạnh phúc .