Gặp mặt báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực ĐBSCL

Phan Ánh/

03/03/2022 21:14

Cuộc gặp mặt là dịp trao đổi, lắng nghe, nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản, truyền thông, văn hóa - văn nghệ trên địa bàn đồng thời định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chiều 3/3, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thành ủy Cần Thơ, Quân khu 9 tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực ĐBSCL.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Quân khu 9, Thành ủy Cần Thơ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy một số tỉnh ĐBSCL và một số lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật cùng một số văn nghệ sĩ tiêu biểu khu vực ĐBSCL.

Cuộc gặp mặt nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; “Rà soát quy hoạch ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” và “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

 

Đồng thời, cuộc gặp mặt là dịp trao đổi, lắng nghe, nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản, truyền thông, văn hóa - văn nghệ trên địa bàn khu vực ĐBSCL trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua; chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong công tác thông tin, tuyên truyền báo chí, xuất bản, công tác văn học nghệ thuật; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tại TP Cần Thơ.

“Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, lãnh đạo thành phố đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với diễn biến tình hình, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước; tuyên truyền, phản ánh kịp thời về kết quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, ông Tâm nêu rõ.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu trình bày các ý kiến tham luận đầy tâm huyết và trách nhiệm của lãnh đạo một số cơ quan báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật khu vực ĐBSCL. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi để tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác. Đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật tại TP Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung phát triển…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, thời gian qua, cùng với báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật cả nước, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực ĐBSCL đã có nhiều nỗ lực cố gắng đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.

Tham gia chủ động, tích cực vào công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, thực sự trở thành lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch. Thông tin có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của các địa phương. Phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển của khu vực.

Tuyên truyền sâu rộng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Các tác phẩm báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật giàu tính chiến đấu, tính xây dựng, tính phản biện và thuyết phục, đấu tranh không khoan nhượng với những thói hư, tật xấu, tiêu cực, lạc hậu, cổ vũ, động viên, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay... góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

 

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, xuất bản, các Hội Văn học nghệ thuật của khu vực thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố. Tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn giúp người đọc, người nghe, người xem dễ tiếp cận, dễ tiếp thu và có thể thực hiện ngay, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

“Thực tế chứng minh rằng, để giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, những vấn đề phát triển kinh tế xã hội thì công tác thông tin, tuyên truyền cần phải chủ động đi trước một bước. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí là giải pháp quan trọng để hạn chế những thông tin thiếu chuẩn xác, tin đồn thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên internet”, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Bạn đang đọc bài viết "Gặp mặt báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực ĐBSCL" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn