Nhớ lại thời gian đầu của đại dịch covid_19

Phải nói.lần đầu tiên tui mới chứng kiến đại dịch là như thế nào. Đúng là con vi rút này tuy nhỏ mà có võ, chưa có thuốc đặc trị, phương tiện khoa học hiện đại chưa phát hiện được chúng kịp thời, đến khi phát bệnh thì chúng đã nhiễm nhiều người qua tiếp xúc theo cấp số nhân. Khi cô lập nó thì mọi hoạt động kinh tế - văn hoá – giáo dục - tín ngưỡng – tôn giáo - thể thao... đều bị ngưng trệ,  nguy hiểm thật!