Tạp chí Văn hóa và Phát triển miền Trung - Tây Nguyên kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam

        Chiều 18 tháng 6 năm 2022, cơ quan đại diện Tạp chí Văn hóa và Phát triển tổ chức Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 21/6/1925 - 21/6/2022.   Đồng nghiệp tặng hoa và chúc mừng...