Chim Rặt rặt

Đất lành, chim đậu, không chỉ nghĩa bóng của thành ngữ mà đúng cả nghĩa đen. Ít nhất tôi nói thế. Vườn nhà tôi xưa, nhiều chim, nhất là Rặt rặt. Chúng làm tổ trên cây cau, trong các ống “đòn đôông” đầu hồi. Xưa nhà nông dân sau lũy tre làng, mái lợp tranh, rui, mè chủ yếu đẵn tre vườn. Trong các đầu ống tre làm đòn đôông ấy là nơi làm tổ lý tưởng của Rặt rặt. Tránh mưa bão cho chim non và bố mẹ lý tưởng vô cùng. Mùa đông lại còn ấm nữa.