Nghệ nhân Phạm Thị Đoan Trang - người con ưu tú của Mẫu, người giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Năm 1985, nghệ nhân Phạm Thị Đoan Trang được đồng thầy là sư cụ Thích Đàm Thu, trụ trì chùa Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng hồi hướng, mở phủ và truyền dậy cho các kỹ năng về Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Từ đó, bà chính thức tham gia thực hành di sản văn hóa phi vật thể, tham đóng góp bảo tồn, tôn tạo nhiều đền, đình, chùa trên cả nước.