Lâm Đồng: Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã nông nghiệp

Mục tiêu đến năm 2025, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng xây dựng ít nhất 5 mô hình hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) gắn với vùng sản xuất cây trồng chủ lực, doanh thu mỗi đơn vị đạt 5 tỷ đồng mỗi năm trở lên.

watermark-123-1521-20220123-318-105628-1700016815.jpg

Nông dân thu hoạch nông sản

Toàn tỉnh nâng tổng số 480 HTXNN với tỷ lệ trên 60% đơn vị đạt loại khá, tốt trở lên. Cụ thể, 116 HTXNN thực hành nông nghiệp tốt, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Mỗi năm mỗi huyện, thành phố trong tỉnh thành lập mới tối thiểu 2 HTXNN; vận động 40 - 45% tổng số hộ sản xuất nông, lâm nghiệp tham gia thành viên. Phấn đấu tăng tỷ lệ ít nhất 10% giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp, 20% doanh thu; khoảng 30% HTXNN liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Để khuyến khích doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác hợp tác, liên kết đầu tư, chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm phát triển HTXNN trong toàn tỉnh cần có cơ chế ưu tiên phát triển vùng nguyên liệu, cung ứng vật tư đầu vào, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại; có chính sách hỗ trợ Bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội cho cán bộ quản lý, thành viên và người lao động. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của HTXNN. Theo đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực dưới nhiều hình thức cho HTXNN; hỗ trợ HTXNN chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp số, nông nghiệp tuần hoàn; xây dựng và nhân rộng mô hình HTXNN điểm.

Được biết, HTX Quyết Tiến là HTX có uy tín trong sản xuất và chế biến rau, củ, quả trên địa bàn huyện Đức Trọng, liên kết với nông hộ cung ứng nông sản cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, HTX thực hiện Dự án trong các năm 2023-2025, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả các loại với 37 hộ trồng rau, củ, quả trên địa bàn huyện Đức Trọng và Di Linh với quy mô 46,5 ha rau các loại bao gồm: Khoai tây, khoai lang, cà chua, dưa leo, cà rốt, ớt chuông... sẽ cung cấp ra thị trường 1.250 tấn/năm, đảm bảo đầu ra ổn định cho các hộ dân liên kết. Dự án bao gồm hỗ trợ máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm rau, củ, quả cho HTX; hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rau an toàn cho nông dân; hỗ trợ cây giống đạt chuẩn cho hộ tham gia liên kết. Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 4,86 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 1,4 tỷ, HTX và các hộ tham gia đối ứng trên 3,44 tỷ đồng. 

Đồng thời, tăng cường vận động thành viên HTXNN góp vốn và nâng mức vốn góp; phát triển thành viên mới; nâng cao khả năng huy động và tiếp cận nguồn lực; tạo điều kiện HTXNN tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.