Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường hướng hoạt động Văn hóa thông tin về cơ sở để thực hiện "mục tiêu kép" trong năm 2022

Tiến Dũng

14/01/2022 16:10

Theo dõi trên

Chiều 14/1, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong năm qua, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường Lê Chí Thái ( ảnh dưới) nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm Ngành Văn hóa và Thông tin huyện trong năm tới là hướng hoạt động về cơ sở, thiết thực phục vụ công chúng, góp phần  thực hiện "muc tiêu kép" vừa thích ứng an toàn, linh hoạt  phòng chống dịch CoVid 19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội.

van-hoa-vinh-tuong-vinh-phuc2-1642152136.JPG
 

 

Ngành Văn hóa và Thông tin huyện cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt Nghị quyết số 04/NQ-HU ngày 06/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về Phát triển Văn hóa và Thông tin huyên, giai đoạn 2021-2025; bám sát và thực hiện các chỉ tiêu Đề án 172/ĐA-UBND, ngày 22/01/2021 của UBND huyện Vĩnh Tường về phát triển Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Tường, giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, mừng thọ đảm bảo theo đúng chỉ đạo của tỉnh, của huyện trong bối cảnh Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường. Có giải pháp phát huy tốt công năng sử dụng của Trung tâm Văn hóa- Thể thao cấp huyện, cấp xã; đầu tư xây dựng mới 08 Nhà văn hóa do diện tích không đạt so quy định hoặc tận dụng công trình khác.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hoá và thông tin, thể thao, du lịch, gia đình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra của ngành cấp trên, kiểm tra các hoạt động kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức tự nguyện, tự giác của các tổ chức, gia đình trong việc xây dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu văn hóa “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Đơn vị văn hóa”. Xây dựng thôn, làng văn hóa bền vững, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, huy động nguồn vốn xã hội hóa góp phần đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao,  nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Tiếp tục siết chặt công tác quản lí Nhà nước trong quản lý, bảo quản các di tích và cổ vật, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa; làm tốt công tác xã hội hóa trong việc đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi, xây dựng những di tích lịch sử văn hóa còn nền móng hoặc đang xuống cấp. Từng bước khôi phục, bổ sung, sưu tầm những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng hệ thống tuyên truyền, cổ động trực quan kiên cố. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để duy trì tốt hoạt động của Đài truyền thanh, Cổng TTGT- ĐT huyện và Đài truyền thanh cơ sở. Tổ chức chuỗi các sự kiện kỷ niệm 200 năm Phủ Vĩnh Tường (1822-2022) đảm bảo tiết kiệm, trang trọng, ý nghĩa, xứng tầm.

van-hoa-vinh-tuong-vinh-phuc3-1642151385.JPG
Quang cảnh hội nghị

 

Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo huyện, sau khi thảo luận, ngành văn hóa thông tin huyện Vĩnh Tường nhất trí trong năm 2022 phát huy những kết quả đạt được, huy động các nguồn lực phát triển văn hóa và thông tin gắn với phát triển kinh tế xã hội, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện việc khai thác công năng sử dụng đối với Trung tâm Văn hóa cấp xã và nhà văn hóa thôn hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động sâu, rộng bằng nhiều hình thức phong phú về vị trí, vai trò của văn hóa đối với xây dựng nông thôn mới và sự phát triển bền vững của xã hội.

Tăng cường công tác điền dã để thu thập những dữ liệu phong phú, chi tiết về các di sản văn hóa đặc sắc trên địa bàn huyện thông qua các cuộc phỏng vấn, ghi âm thanh đối với các cụ cao niên, các nghệ nhân - nhân chứng sống để ghi chép tỉ mỉ những phong tục, tập quán, tín ngưỡng, nghi lễ,.... Trên cơ sở đó, có thể khôi phục, phục dựng sát với nguyên gốc các lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian đặc sắc đã bị mai một làm tiền đề cho tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 200 năm Phủ Vĩnh Tường (1822-2022).

khen-thuong-1642153554.JPG
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc về công tác văn hóa và thông tin trong năm 2021.

 

Năm 2021 là năm dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, song, lĩnh vực VH&TT huyện đạt được nhiều thành tựu nổi bật, ghi dấu ấn; đời sống vật chất và tinh thân nhân dân từng bước được nâng lên. Có 12/12 chỉ tiêu chính kế hoạch của năm 2021 đều ra đều đạt và vượt. Công tác lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia, Quốc gia đặc biệt được quan tâm và đạt được những thành tích quan trọng. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực VT&TT tiếp tục được thực hiện có hiệu lực, hiệu quả. Công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích được siết chặt. Việc thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17/07/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm văn hóa - Thể thao của các xã, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo (số lượng Trung tâm Văn hóa Thể thao và Nhà văn hóa thôn được lắp đặt nhiều nhất tỉnh). Các hoạt động VHVN, TDTT được duy trì, thích ứng linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp, khó lường.