Vĩnh Phúc: Huyện Yên Lạc mời 18 hộ dân có đất thu hồi đợt 1 cho Cụm công nghiệp Trung Nguyên đều không đến dự

Tiến Dũng

31/08/2023 17:29

Theo dõi trên

Chiều 31/8, Ban bồi thường giải phóng mặt và phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) cùng với lãnh đạo xã Trung Nguyên mời họp lần thứ 2 với 18 hộ dân có đất thu hồi thực hiện dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên nhưng cả hai lần những hộ dân này đều không đến dự, không có lý do.

phanhung-1693477680.jpg
 

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo thôn Trung Nguyên (nơi có đất thực hiện dự án), xã Trung Nguyên và các đơn vị liên quan, ông Phạm Văn Hùng (ảnh trên) - Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc nêu rõ: Mặc dù 18 hộ có đất thuộc diện thu hồi đất đã được cơ quan chức năng gửi giấy mời họp đến tận nhà nhưng các hộ không đến, không có lý do vắng mặt. Bởi vậy, cơ quan chức năng huyện sẽ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về công tác bồi thường giải phóng mặt. Dự kiến ngày 8/9 sẽ giải phóng mặt bằng bắt buộc đối với 18 hộ không phối hợp nhận tiền đền bù với giá 150 triệu đồng/sào Bắc Bộ (360m2) để bàn giao mặt bằng với diện tích 5.661,6 m2.

Mặc dù Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất huyện đã phối hợp với UBND xã Trung Nguyên đã nhiều lần tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất bị thu hồi, tuy nhiên các hộ không phối hợp nhận tiền bồi thường. Các hộ cho rằng dự án không thuộc dự án nhà nước thu hồi đất, đề nghị được thỏa thuận về giá bồi thường giải phóng mặt bằng, hưởng đất dịch vụ, đề nghị được giao 100m2 đất ở/1 sào đất bị thu hồi.

Dự án Cụm công nghệp Trung Nguyên huyện Yên Lạc có tổng diện tích gần 20 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp, chia làm 2 giai đoạn giải phóng mặt bằng.

quang-canh-1693477698.jpg
Quảng cảnh buổi họp

Tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi (giai đoạn 1) là 9,95ha/149 hộ (thuộc địa phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên). Đến nay, đã có 42 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức phối hợp kê khai kiểm đếm, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích 4,41ha/9,95ha đạt 44,3%.

Hiện còn 107 hộ với diện tích 5,54 ha chưa phối hợp kê khai kiểm đếm, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định. Về tính pháp lý thực hiện dự án đã bảo đảm đầy đủ thủ tục theo quy định của Nhà nước..

Công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc đã phối hợp với UBND xã Trung Nguyên rà soát hồ sơ địa chính quy chủ diện tích đất thu hồi (giai đoạn 2) xong với diện tích 83.324,3 m2 của 112 hộ.