Bắc Giang: Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã Minh Đức tiếp tục hoạt động tình nghĩa giúp nhau phát triển kinh tế

Vũ Hoàng Thương

23/06/2022 22:26

Dự Đại hội có các đồng chí: Chủ tịch và ban thường vụ Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch, phó chủ tịch, thường vụ Hội truyền thống Trường Sơn của huyện Việt Yên và các xã thị trấn; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội ở địa phương. 

xa-minh-duc1-1655997605.jpg
Biểu diễn văn nghệ mừng đại hội.

 

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Nguyễn Quang Huấn (Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Giang), Thân Văn Thái (Phó Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn huyện Việt Yên) và lãnh đạo xã Minh Đức đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã Minh Đức đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và chỉ ra những tồn tại khắc phục trong nhiệm kỳ tới. .

Đại hội xác định nhiệm vụ của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã Minh Đức  trong nhiệm kỳ III (2022-2027): Bám sát tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội, tăng cường đổi mới nội dung và hình thức trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống Trường Sơn cho thế hệ trẻ. Tiếp tục huy động, khai thác tiềm năng của hội viên và huy động hiệu quả sự ủng hộ của xã hội để làm tốt các hoạt động tình nghĩa. Tiếp tục vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào của địa phương, cùng nhân dân Việt Yên phấn đấu xây dựng huyện trở thành thị xã vào năm 2025.

xa-minh-duc2-1655997605.jpg
Đại biểu về dự Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Truyền thống Trường Sơn xã Minh Đức (Việt Yên) đã bám sát Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang và huyện Việt Yên, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hội viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của địa phương, 43 hội viên đã được trao kỷ niệm chương.

xa-minh-duc3-1655997605.jpg
Đại biểu về dự Đại hội

 

Hội đã tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ hội viên và Nhân dân. Hội đã tổ chức cho hội viên thăm chiến trường xưa, khu làm việc của Bác tại K9 Đá Chông Ba Vì, làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô Sơn Tây và khu bảo tàng đường Trường Sơn của binh đoàn 12. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các hội viên khi ốm đau, trợ cấp cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm thân nhân và đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương...Với tinh thần thọ thì chúc mừng, ốm đau thăm hỏi, khó khăn giúp đỡ và từ trần thì thăm viếng.

xa-minh-duc4-1655997606.jpg
Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quang Huấn dự và tặng hoa chúc mừng

 

Trong xây dựng nông thôn mới, các hội viên đã hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi và đóng góp nhiều ngày công và tiền mặt. Các hội viên đã gương mẫu chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia tốt công tác giữ gìn an ninh trật an toàn xã hội ở địa phương và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”. 100% gia đình hội viên chiến sĩ Trường Sơn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Khi đại dịch Covid-19 phát ra trên địa bàn huyện, các hội viên của Hội đã gương mẫu chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh và tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-9 có trách nhiệm, hăng hái cùng toàn dân chống dịch.

 

xa-minh-duc5-1655997606.jpg

Ban chấp hành Hội Trường Sơn xã Minh Đức nhiệm kỳ III (2022-2027)

xa-minh-duc6-1655997606.jpg
Các hội viên có thành tích xuất sắc hoạt động công tác hội được Đại hội III được khen thưởng

 

Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn xã Minh Đức đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã nhiệm kỳ III (2022 – 2027), đồng chí Nguyễn Tiến Toan được bầu làm Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn và 14 đại biểu đi dự Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Việt Yên.

xa-minh-duc7-1655997605.jpg
Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang dự và phát biểu tại Đại hội

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn huyện Việt Yên Nguyễn Xuân Hưởng đã trao tặng giấy khen cho đơn vị tập thể Chi hội Mỏ Ngân và các cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động công tác hội trong nhiệm kỳ qua là Triệu Văn Thanh, Nguyễn Vũ Mỵ, Thân Văn Tục và Nguyễn Tiến Toan.