Kể chuyện tết

Ôn nghèo kể khổ cái thời xưa ấy khi mà đời sống còn khó khăn, cả năm trẻ con háo hức cái tết. Bởi tết được ăn ngon có miếng thịt, có cái kẹo ngọt, có miếng mứt.