Nước Nga trong lòng người Việt

Ngày 05/11/2022, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. (07/11/1917-07/11/2022), nhóm “Cư dân thành phố Krasnodar” đã tổ chức gặp mặt.