Ngôi Chùa Tam Bảo Phật Ca: Hành trình thiện nguyện trong tháng 9 năm 2022

Nếu như tháng 7 âm lịch, Ngôi Chùa Tam Bảo Phật Ca dâng Duyên 4 mừng đại lễ Vu lan báo hiếu, thì bước sang tháng 8 âm lịch (tức tháng 9 năm 2022), sẽ là một số sự kiện...