Tôn vinh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng 2022”

Hưởng ứng 37 năm ngày Quốc tế tình nguyện (5/12) và hướng tới kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), cộng đồng tình nguyện Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh “Tuổi trẻ cống...