Hoa tím buồn trên mảnh lụa trời xanh

Hàng xoan trồng thành dãy dài từ nhà tôi xuống tận cống mương. Những cây xoan vươn mình lên trời xanh, thêu lên bầu trời vẻ thủy mặc khúc khuỷu của mình.