50 năm...và mãi mãi

Cách đây 50 năm,... Năm 1972 ngày ấy vùng nông thôn không có Đài, không có loa công cộng và không có báo chí... để biết tin tức thời sự, biết về giặc Mỹ ném bom hủy diệt miền Bắc...