Làm thế nào để sống bớt ích kỷ?

Xem xét những cách này có thể giúp bạn ngưng trở thành một người ích kỷ và học cách yêu thương nhiều hơn.