Đăk Tô hôm nay, điểm đến hấp dẫn ở Bắc Tây Nguyên

Huyện Đăk Tô , tỉnh Kon Tum là địa phương có vị trí chiến lược về chính trị - an ninh - quốc phòng và là đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng của tỉnh và trong khu vực. Phát huy tiềm năng của mình, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Đăk Tô luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu hút đầu tư, phát triển du lịch, đây là bước chạy đà quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, xứng đáng là một Đăk Tô đẹp, hấp dẫn, phát triển ở khu vực Bắc Tây Nguyên.