Cô Veo chủng mới

Năm trước, thi thoảng tôi cũng viết bài về Cô Vi, tình hình hiện nay đã khác, dịch dã chỉ "còn" trên báo chí với tivi là chính, người dân (ngoại trừ ở Ta) chả mấy ai quan tâm nữa...