Hà Nội: Huyện Thanh Oai xây dựng nông thôn mới nâng cao cần tiệm cận với các tiêu chí đô thị

Sáng 5/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU Nguyễn Thị Tuyến chủ trì làm việc với Huyện ủy Thanh Oai về công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.