Phú Thọ: “Dạy tốt, học tốt” ở Trường Tiểu học Thu Ngạc

Trường Tiểu học Thu Ngạc (Tân Sơn –Phú Thọ)  có 26 lớp với 655 học sinh từ khi khai giảng năm học mới 2021-2022 đều học trực tiếp do thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch CoVid 19.