Phú Thọ: Nhiều trường học ở Thanh Sơn tạo nguồn rau sạch an toàn cho bữa ăn bán trú

Không chỉ góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, mô hình vườn rau sạch trong trường mầm non ở huyện Thanh Sơn còn giúp cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày của trẻ từ nguồn rau sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.