Kiên Giang: Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023

Tối ngày 6/6, tại Tp. Rạch Giá, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang tổ chức “Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu” tỉnh Kiên Giang năm 2023.