Về nhân vật Trịnh La trong kí ức Định Tường xưa

Sau cách mạng tháng 8/1945, trong không khí hồ hởi chào đón luồng văn hoá cách mạng mới, nhiều văn hoá xa xưa bị đánh đồng cùng hủ tục, người công dân của chế độ mới rũ bỏ hình tượng của chế đô phong kiến.