Thủy hải chiến Việt Nam (Truyện lịch sử) (Kỳ 25)

Trân trọng giới thiệu Truyện lịch sử "Thủy hải chiến Việt Nam" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành.