Bắc Giang: Phát lộ nhiều di vật quan trọng trong quần thể di tích Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Ngày 29/9/2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Khảo cổ học, Hội Khảo cổ học Việt Nam tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ tại các chùa: Nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung (Việt Yên); Hồ Bấc, xã Nghĩa Phương; chùa Cao, xã Khám Lạng (Lục Nam).