Cười ra nước mắt

Mụ lên trung ương khám mắt. Một bên nhược thị còn 1/10, một bên cận loạn 2,75. Bác sĩ kêu đeo kính vào để giữ bên mắt còn kẻo hỏng hết là toi!.