Bắc Giang: Lạng Giang lần đầu tổ chức lễ hội “Mở cửa rừng” tại đền Chúa Then, xã Hương Sơn

Ngày 20/02/2024 (tức ngày 11 tháng Giêng), UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức lễ hội “Mở cửa rừng” tại đền Chúa Then, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang.