Du khảo Hoa kỳ sau thảm họa 11 tháng 9 (10)

Phạm Việt Long

03/10/2023 15:31

Theo dõi trên

Dàn nhạc giao hưởng Niu-Yoóc thành lập năm 1842, là dàn nhạc có tuổi đời vào loại "già" nhất thế giới. Với biên chế chính thức gồm 106 nhạc công và 15 người làm hành chính, Dàn nhạc Giao hưởng Niu-Yoóc hoạt động rất có hiệu quả.

dan-nhac-giao-huong-new-yoooc-1696321838.jpg
 

DÀN NHC GIAO HƯỞNG NIU-YOOC

Cùng trong khối nhà khổng lồ cuả Trung tâm Lin-côn, nằm trên tầng bốn, là trụ sở của Dàn nhạc giao hưởng Niu-Yoóc. Chúng tôi được mời đi vào phòng làm việc qua cửa dành cho diễn viên. Đón tiếp chúng tôi có ông Thô-mát Ca-bi-nét, Giám đốc Giáo dục, các chị Toi-a Li-lát, Trợ lý Giám đốc Giáo dục, Mi ki Takabe, Điều phối hoạt động, Jơremy Ghe-phen, Quản lý Nghệ thuật, Mai-cơn Ni-sơn, Cộng tác viên giáo dục. Trong năm vị này thì đã có ba mầu da: trắng, đen, vàng với hai quốc tịch gốc là Nhật và Mỹ. Báo cáo của các vị này giúp chúng tôi hiểu biết về nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau của Dàn nhạc Giao hưởng Niu-Yoóc, ví dụ như giáo dục, lưu diễn, tài chính, nghệ thuật. v.v

Mời bạn đọc tiếp:

https://www.wattpad.com/1385953713-du-kh%E1%BA%A3o-hoa-k%E1%BB%B3-sau-th%E1%BA%A3m-h%E1%BB%8Da-11-th%C3%A1ng-9-ph%E1%BA%A1m-vi%E1%BB%87t

Bản tiếng Anh: https://www.wattpad.com/1385954750-exploring-the-united-states-after-the-9-11

 

Bạn đang đọc bài viết "Du khảo Hoa kỳ sau thảm họa 11 tháng 9 (10)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn