Nhạc sĩ phản ứng về việc ký kết hợp đồng với BH Media

Nhiều nhạc sĩ đã gay gắt lên tiếng về những hành vi ứng xử không minh bạch, thậm chí thiếu văn hóa khi đã dùng những chiêu thức đánh tráo khai niệm, chỉnh sửa hợp đồng để lừa dối nhạc sĩ ký vào những hợp đồng không rõ ràng.