Thử lý giải danh xưng đèo Ngang từ góc nhìn văn hóa

 “Ngang” ở đây cũng có thể hiểu là tính cách, bản lĩnh sống kiên cường, rất đáng quý, đáng tự hào của con người nơi đây.