Kiên Giang: Huyện Hòn Đất mở lớp bồi dưỡng chính trị hè 2022 cho đội ngũ nhà giáo

Trương Anh Sáng

15/09/2022 12:56

Theo dõi trên

Ngày 15/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất (Kiên Giang) mở lớp bồi dưỡng chính trị hè 2022 cho công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo. Lớp học này sẽ kết thúc ngày 28/9.

1-kien-giang-1663221284.jpg
Nhà giáo Nguyễn Trần Tuyết Như, Phó trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất triển khai những vấn đề trọng tâm của các Nghị quyết XIII của Ban chấp hành Trung ương Đảng đến thầy cô giáo.

 

Sáng ngày 15/9, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Lâm, Phòng giáo dục& Đào tạo huyện Hòn Đất đã tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho các thầy cô giáo Trường Trung học cơ sở Mỹ Lâm, Trường trung học cơ sở Mỹ Hưng, Trường khuyết tật tình thương Mỹ Lâm và Trường mầm non tư thục Vàng Anh.

Nhà giáo Nguyễn Trần Tuyết Như, Phó trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất đã trao đổi, cung cấp cho các thầy cô giáo một số nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”,…

Nghị quyết số 22-NQ/TƯ, ngày 08-6-2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ địa phương.

Lớp bồi dưỡng chính trị hè đã giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong huyện nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số.

Các thầy cô cũng được nắm được những vấn đề mới cần quan tâm để có nhận thức đúng trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của huyện cùng các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy và cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo dục.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Huyện Hòn Đất mở lớp bồi dưỡng chính trị hè 2022 cho đội ngũ nhà giáo" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn