Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường thu ngân sách vượt so với dự toán

Tiến Dũng

02/11/2022 06:49

Theo dõi trên

Theo Ông Lê Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Thực hiện hiệu quả chính sách phát triển, kinh tế xã hội, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 10 tháng của năm 2022 ước được hơn 1.415 tỷ đồng, đạt 168,9% kế hoạch, bằng 264,5% so với cùng kỳ năm trước, vượt so với dự toán.

thu-thue-1667328407.jpg
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường -  Lê Nguyễn Thành Trung (đứng) làm việc với Cục thuế tỉnh về kết quả thực hiện thu Ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện

 

Trong đó, khoản thu thuế ngoài quốc doanh ước thực hiện 82,6 tỷ đồng, đạt 82,6% kế hoạch; thu lệ phí trước bạ ước thực hiện 54,1 tỷ đồng, đạt 93,3% kế hoạch.
Từ nay đến cuối năm 2022, UBND huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch, Chi cục Thuế, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực khai thác tốt các nguồn thu, thu nợ thuế, nhất là các khoản thuế: đấu giá quyền sử dụng đất, phí lệ phí, thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
Đạt được kết quả nêu trên là do huyện Vĩnh Tường đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chỉ đạo các cơ quan chức năng như Thuế, Kho bạc nhà nước thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, chủ động khai thác tốt các nguồn thu, đơn giản hóa thủ tục hành chính và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước đạt cao do thu đấu giá quyền sử dụng đất của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn nộp tiền sử dụng đất tại 02 dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở và kết hợp cho thuê của xã Thượng Trưng và thị trấn Tứ Trưng.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường thu ngân sách vượt so với dự toán" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn