Vĩnh Phúc: Vĩnh Yên không hỗ trợ đền bù cho các trường hợp xây dựng sai phạm ở phường Liên Bảo

Lê Hoàn

16/06/2021 22:35

Ngay 16/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức công khai bản đồ giải thửa thu hồi đất của Công ty TNHH Kim Long, đồng thời đối thoại trả lời các ý kiến liên quan đến việc thu hồi đất theo Quyết định 1992/QĐ- UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

166-s-long-1623849861.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Nam

Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Lương Văn Long nhấn mạnh: Hành vi lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh và không hỗ trợ đền bù cho các trường hợp xây dựng sai phạm. Các hộ dân xây dựng vi phạm cần tiếp tục cung cấp những giấy tờ liên quan (nếu có) để có cơ sở pháp lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc...

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Quyết định 1992/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; các cơ sở pháp lý về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Kim Long do hết hạn sử dụng đất; công bố bản đồ đo đạc thu hồi đất của Công ty TNHH Kim Long số 05 - 2021 (theo Quyết định 1992/QĐ- UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc); các cơ sở để thực hiện việc đo đạc bản đồ; công khai toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc giao đất và thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Kim Long; thực trạng sử dụng đất tại các thời điểm khu đất đã giao cho Công ty TNHH Kim Long.

Các hộ dân đã phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng liên quan đến các nội dung: Đề nghị làm rõ tính pháp lý của bản đồ được công khai; về phạm vi điều chỉnh trong việc thu hồi đất của Công ty TNHH Kim Long; trách nhiệm của các cấp chính quyền trong quản lý đất đai, xử lý các vi phạm...

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc nêu rõ các căn cứ pháp lý của bản đồ là đảm bảo chính xác, đúng quy định của pháp luật; bản đồ đã làm rõ phạm vi, mốc giới đất thu hồi của Công ty TNHH Kim Long và các cơ sở pháp lý để lập bản đồ thu hồi đất theo luật.

Các hộ dân cho rằng, việc quản lý đất của Công ty TNHH Kim Long và có xác nhận của chính quyền địa phương; lãnh đạo thành phố và các phòng, ban chuyên môn của thành phố trả lời, làm rõ: Các trường hợp mua bán chuyển nhượng đều không đúng quy định pháp luật đất đai và việc các hộ không có giấy tờ ủy quyền sử dụng đất mà đã sử dụng đất, xây dựng nhà và các công trình trên đất là trái quy định của pháp luật phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Những ý kiến liên quan đến việc có được bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc khẳng định: Toàn bộ công trình xây dựng, tài sản vật kiến trúc của các hộ trên đất của Công ty TNHH Kim Long đã có quyết định thu hồi thì không được bồi thường, hỗ trợ mà phải xử lý cưỡng chế tháo dỡ theo quy định của pháp luật.

Cuộc đối thoại diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, lắng nghe các ý kiến của các hộ dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm trước nhân dân, lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên, các phòng chức năng của thành phố và phường Liên Bảo trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân.