Kiên Giang: Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

Việt Cường (Hội nông dân tỉnh Kiên Giang)

25/04/2024 16:01

Theo dõi trên

Uỷ Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 145 về thực hiện Quyết định số 81/2014/QB-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

2-kien-giang-1714035405.jpg

Hội nghị tập huấn truyên truyền nghiệp vụ thực hiện Quyết định số 81/2014/QB-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban chỉ đạo Quyết định 81 tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo hai cấp (Hội Nông dân cơ quan thường trực) phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chức năng các cấp phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho Hội viên, nông dân về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là những vấn đề về quyền, nghĩa vụ của công dân trong tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, Hội nông dân hai cấp chủ động phối hợp với ngành tư pháp tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động tại các ấp, khu phố giúp cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật để có nhận thức, ứng xử phù hợp, tự giải quyết những vướng mắc mâu thuẫn tại cơ sở.

Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Quyết định 81 tỉnh giao Hội nông dân tỉnh (cơ quan Thường trực BCĐ Quyết định 81 tỉnh) làm đấu mối phối hợp với với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan mở 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý, hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức cấp huyện, cơ sở tham gia Ban Chỉ đạo Quyết định 81 của địa phương, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với số lượng 350 người trong thời gian 05 ngày, hoàn thành trong quý II/2024.

Ban chỉ đạo Quyết định 81 tỉnh giao Hội nông dân tỉnh rà soát chỉ đạo nâng cao chất lượng các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, xây dựng mới một số Câu lạc bộ ở những địa phương có nhu cầu và đủ điều kiện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhân rộng điển hình tiên tiến về tổ chức Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và mạng lưới tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là cán bộ, hội viên, nông dân ngay tại cơ sở để tạo kênh cung cấp thông tin gần gũi, sát thực với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nông dân.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn