Quảng Bình: Khảo sát kết quả công tác Dân vận năm 2023 tại ba huyện

Trương Văn Hà

19/11/2023 15:51

Theo dõi trên

Từ ngày 15 đến ngày 17/11/2023, hai đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình do các đồng chí Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã khảo sát kết quả công tác dân vận năm 2023 tại các huyện ủy Minh Hóa, Lệ Thủy và Tuyên Hóa.

img-6403-1700377499.jpeg
Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát công tác dân vận tại huyện Minh Hóa

Qua kết quả khảo sát công tác dân vận cho thấy, trong năm 2023, Ban dân vận các huyện ủy Minh Hóa, Lệ Thủy và Tuyên Hóa đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và chức năng, nhiệm vu được phân công để tích cực, chủ động tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

img-6404-1700377621.jpeg
Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát công tác dân vận tại huyện Tuyên Hóa

Ban dân vận các huyện, thị, thành ủy đã kịp thời tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ. Trong đó, kết quả nổi bật, Ban Dân vận Huyện ủy Minh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phân công 51 tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cấp huyện phụ trách, giúp đỡ các bản khó khăn trên địa bàn, với tổng số kinh phí đã hỗ trợ trên 300 triệu đồng và nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Ban Dân vận Huyện ủy Tuyên Hóa đã tham mưu thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (tham mưu tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với Nhân dân; tham mưu chỉ đạo việc tổ chức đối thoại trwch tiếp giữa chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp với Nhân dân,...); đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Cán bộ thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại 12/12 phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn, từng bước phát huy hiệu quả thực sự, đưa lại sự đồng tình cao trong Nhân dân.

img-6405-1700377726.jpeg
Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy tìm hiểu mô hình “Dân vận khéo” tại xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa

Ban Dân vận Huyện ủy Lệ Thủy đã chú trọng tham mưu, chỉ đạo công tác dân vận, thành lập các tổ chỉ đạo tạo sự vào cuộc chủ động, đầy trách nhiệm của chính quyền các cấp trong quá trình triển khai Dự án tuyến đường ven biển (thuộc Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3) và Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ các bản khó khăn, thực hiện có hiệu quả bước đầu mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế - xã hội tại các bản kho khăn thuộc các xã miền núi Kim Thủy, Lâm Thủy và Kim Thủy,...
Đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ban dân vận các huyện ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Thông báo số 160-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung hướng về cơ sở để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân. Cấp ủy cấp huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cấp huyện. Đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chi đạo thành công đại hội một số tổ chức chính trị - xã hội theo kế hoạch.

img-6406-1700377867.jpeg
Đồng chí Phan Xuân Khánh, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi khảo sát tại xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban dân vận các huyện ủy được khảo sát đã chủ động tham mưu cho cấp ủy và ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cùng cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các xã, phương, thị trấn và trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
Công tác dân tộc và tôn giáo có sự chủ động hơn, góp phần ổn định tình hình ở các địa bàn. Trong năm, trên địa bàn toàn tỉnh không có các điểm nóng, điểm phức tạp về dân tộc, tôn giáo. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 49- CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số", Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đế năm 2030”. Trong công tác tôn giáo, các cấp, các ngành đã chú trọng công tác vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có sự chủ động hơn, góp phần hạn chế được các vụ việc vi phạm pháp luật.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, từ kết quả khảo sát năm 2023 cho thấy, công tác dân vận tại các huyện ủy vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế cần được khắc phục, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hơn công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2024.
Ngoài việc hoàn thành khảo sát tại 03 huyện kể trên, từ nay đến hết tháng 11/2023, theo kế hoạch, các đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiến hành khảo sát kết quả công tác dân vận năm 2023 tại tất cả các huyện, thành, thị ủy còn lại và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Kết quả khảo sát công tác dân vận năm 2023 sẽ làm cơ sở quan trọng để Hội đồng Thi đua của Ban Dân vận Tỉnh ủy xem xét, chấm điểm và xếp loại kết quả công tác dân vận năm 2023.

Bạn đang đọc bài viết "Quảng Bình: Khảo sát kết quả công tác Dân vận năm 2023 tại ba huyện" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn