Quảng Ngãi: Hỗ trợ người dân Quảng Ngãi đang lao động mưu sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Tin, ảnh Nguyễn Đăng Lâm-CTV

16/07/2021 09:37

Tại cuộc họp ngày 15/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất chủ trương hỗ trợ người dân Quảng Ngãi đang lao động mưu sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 số tiền 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

Qua theo dõi tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, để góp phần động viên, chia sẻ những khó khăn của người dân Quảng Ngãi đang lao động mưu sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại cuộc họp ngày 15/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất chủ trương hỗ trợ người dân Quảng Ngãi đang lao động mưu sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). Việc hỗ trợ thông qua Ban Chấp hành Hội đồng hương Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai chuyển đến người dân Quảng Ngãi, sử dụng từ nguồn quỹ hỗ trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

2-tap-doan-hoa-phat-ung-ho-tinh-quang-ngai-20-ty-dong-phong-chong-dich-covid-19-1626403148.png
Tập đoàn Hòa phát ủng hộ phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi 20 tỷ đồng

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức phát động rộng rãi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vận động, quyên góp ủng hộ về tiền, vật chất, nhu yếu phẩm để hỗ trợ, chia sẻ cùng người dân Quảng Ngãi đang lao động mưu sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và Hội đồng hương Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh để có kế hoạch trao quà ủng hộ đến người dân Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

lanh-dao-cong-ty-lhd-binh-son-ung-ho-quy-phong-chong-covid-19-1626403160.jpg
Ông Võ Thanh An- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận tiền do Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn ủng hộ tỉnh Quảng Ngãi 01 tỷ đồng (Đợt 1)
ong-vo-thanh-an-chu-tich-ubmttq-tinh-tiep-nhan-tien-ung-ho-tu-vp-ubnd-tinh-1626403148.png
Ông Võ Thanh An- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận tiền từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Được biết, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mở đợt cao điểm vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, qua hơn một tháng vận động, đến ngày 07/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận được từ 911 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 43 tỷ đồng. Trong đó, kết quả vận động cấp tỉnh được 201 cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký, ủng hộ với số tiền hơn 41,629 tỷ đồng; cấp huyện, thị xã, thành phố có 710 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ gần 3,5 tỷ đồng. Ban cứu trợ - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trích 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh 01 tỷ đồng và hai tỉnh  Bắc Ninh, Bắc Giang mỗi tỉnh 500 triệu đồng. Đồng thời, cũng đã chuyển số tiền 28,760 tỷ đồng cho Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.