Văn hoá quanh ta: Hưng Yên - Khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu – Điểm giáo dục truyền thống văn hoá tốt đẹp – “Tinh thần Tô Hiệu”

Bình An

09/02/2022 21:15

Đồng chí Tô Hiệu đã ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn, sự khâm phục, lòng kính trọng vô bờ cho đồng chí và đồng bào ta. Một tấm gương cho sự hi sinh, một tinh thần Tô Hiệu không bao giờ bỏ cuộc.

Đồng chí Tô Hiệu thuộc thế hệ cán bộ cách mạng tiền bối của Đảng ta. Sinh năm 1912, trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống yêu nước, tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên – Quê hương của phong trào khởi nghĩa Bãi Sậy nổi danh trong cả nước.

         Phát huy truyền thống cao đẹp của gia đình và quê hương, đồng chí Tô Hiệu đã tham gia cách mạng từ rất sớm, khi mới 14 tuổi; bị thực dân Pháp bắt và đày đi Côn Đảo năm 18 tuổi. Ra tù, đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng tại nhiều địa phương.

        Đồng chí đã có công gây dựng và phát động phong trào cách mạng ở Hà Nội, Hải Phòng và liên tỉnh B, bao gồm các tỉnh miền Duyên Hải Bắc Bộ, Hải Dương, Hưng Yên. Khôi phục xứ uỷ Bắc Kỳ cuối năm 1936.  

        Cuối năm 1939 bị thực dân Pháp bắt đày đi Sơn La. Trong những năm bị địch bắt giam, đồng chí Tô Hiệu đã góp phần rất quan trọng biến nhà tù Sơn La thành trường học, đào tạo được nhiều cán bộ ưu tú cho Đảng, cho cách mạng. Đồng chí đã hy sinh vào ngày 7/3/1944 tại nhà ngục Sơn La ở tuổi ba mươi hai.