Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023”

Sáng 24/3 huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023”.
ve-dich-1679621082.jpg
Các vận động viên hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ông Lê Chí Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường nêu rõ: Phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023” là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên cho mọi người, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của thể dục thể thao đối với việc giữ gìn, nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”.

Để thực hiện tốt hơn nữa lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lê Chí Thái yêu cầu các đơn vị liên quan cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tinh thần Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao. Tổ chức các hình thức tập luyện thể dục thể thao phong phú, đa dạng nhằm tạo ra phong trào tập luyện tự giác, theo thói quen hàng ngày và tổ chức nhiều loại hình giao lưu, thi đấu thể thao quần chúng, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Các trường học trên địa bàn Vĩnh tường phải nâng cao chất lượng dạy và học thể dục chính khóa, phát triển và mở rộng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa; xây dựng các loại hình Câu lạc bộ thể dục thể thao học đường. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, tăng cường thu hút các nguồn lực của xã hội, vận động mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp công sức, tinh thần, vật chất để không ngừng đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng và xây dựng các công trình thể dục thể thao ở cơ sở.