Tuổi thơ dữ dội nơi sơ tán

Mùa đông đến, nhìn ảnh món cá kho trám xanh mà thèm, mà nhớ tuổi thơ. Quê tôi miền núi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với "đi sơ tán vì chiến tranh phá hoại của Mỹ".